ΔΠΑ – Παρακολουθηματικός χαρακτήρας της επικουρικής σύνταξης αναπηρίας σε σχέση με την κύρια σύνταξη αναπηρίας

Δέσμευση του Δικαστηρίου σε υπόθεση χορήγησης επικουρικής σύνταξης, όταν έχει αποφανθεί θετικά ως προς τη χορήγηση κύριας σύνταξης με προηγούμενη απόφασή του

Read More

ΠΟΦΕΕ: Αίτημα για μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11

«Ζητάμε την μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής κατά ένα μήνα μέχρι τις 29/02/2020»

Read More

1ο Newsletter για το έτος 2019 από το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα του ΑΠΘ

Οι σημαντικότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες, θεσμικές παρεμβάσεις και νομολογιακές κρίσεις εθνικών, ενωσιακών και διεθνών οργάνων και αρχών

Read More

GDPR και ναυτιλιακή εταιρεία: Νέο πρόστιμο για παραβάσεις σε βάρος εργαζομένων

Έλεγχος ηλεκτρονικών αρχείων εργαζομένου στον χώρο εργασίας του, από τον εργοδότη του, κατά το κρίσιμο στάδιο της λήξης της εργασιακής του σχέσης

Read More

Thomas Cook: Έκπτωση από το φόρο εισοδήματος των επισφαλών απαιτήσεων των τουριστικών επιχειρήσεων από την βρετανική εταιρεία λόγω της πτώχευσής της

Οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις που είχαν συνάψει συμβόλαια με το εν λόγω βρετανικό πρακτορείο διευκολύνονται για τη φορολογική αντιμετώπιση της ζημιάς

Read More

Τα νέα πρόστιμα και η κατηγοριοποίηση παραβάσεων του ΣΕΠΕ

Read More

«Οι επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στην αγορά εργασίας» – Μελέτη ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Εξετάζει το βαθμό διακινδύνευσης θέσεων εργασίας από τη δυνητική εισαγωγή αυτοματοποιημένων συστημάτων στις διαδικασίες παραγωγής όπως και στη διαδικασία εργασίας

Read More

GDPR: Πρόστιμο από την Αρχή για παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού κυκλώματος βιντεοσκόπησης

Νόμιμη η πρόσβαση και ο έλεγχος e-mails εργαζομένου από εργοδότη σε εταιρικό server εφόσον προβλεπόταν η απαγόρευση χρήσης των εταιρικών μέσων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων για ιδιωτικούς σκοπούς

Read More

Εκτός λειτουργίας το Taxisnet από Παρασκευή 24/1, 16:00 έως και το Σάββατο 25/1 στις 10:00

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την πληροφοριακή υποδομή

Read More

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Λογιστική και Ελεγκτική» του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

Μέχρι και την 13η Φεβρουαρίου οι αιτήσεις των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών

Read More

Ισοτιμία Νομισμάτων

    Ενημερωτικό δελτίο

    Τελευταία νέα

    ΝΕΑ